COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI

    
Ultima actualizare
08.10.2019
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI

 
1.Comisia pentru Activitati Economico-Financiare, Juridica si de Disciplina

    Presedinte Comisie                          Secretar                         Membri 
        Albu Octavian                          Bologa Emil-Alin           Dayka Gavril
                                                                                                  Cojocar Ioan
                                                                                                 Bortolis Tiberiu Levente 
     
2. Comisia pentru activitati social-culturale, invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport

       Presedinte comisie                         Secretar                                      Membru
     Nilca Cristian-Teodor                 Coman Gheorghe                    Dani Dorel Cristi

3. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism

             Presedinte comisie                         Secretar                              Membri 
             Dumitru Gheorghe              Rotaru Florin – Valentin              Raduly Ianos
                                                                                                               Kriszta Arpad
                                                                                                               Horvath Iosif

Numele şi prenumele
Albu Octavean
Bologa Emil-Alin
Cojocaru Ioan
Dajka Gavril
Dumitru Gheorghe
Horvat Iosif
Kriszta Arpad
Nilca Cristian-Teodor
Raduly Janos
Rotaru Florin-Valentin
Dani Dorel Cristi
Coman Gheorghe
Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PSD
PMP
PMP
UDMR
PNL
PNL
UDMR
PSD
PSD
PNL
Partida romilor "Pro Europa"
PMP
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro