TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

- Hotărâri ale consiliului local : 2019  2018  2017
Dispoziţii ale primarului 
- Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
- Şedinţe ale consiliului local
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională : 2010
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 

Ultima actualizare
08.10.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro