COMUNA  VÂNĂTORI
- SCURTĂ PREZENTARE -

Istoric: Comuna Vânători a fost atestată documentar în secolul XIV, respectiv în anul 1329, sub numele de Villa Eyanis.

Localizare: Comuna Vânători este situată pe malul stâng al râului Tîrnava Mare, pe drumul naţional DN 15/E 60 Sighişoara - Braşov, în apropiere de municipiul Sighişoara. În perimetrul comunei se află punctul de vărsare a pârâului Archita în Târnava Mare. Distanţele faţă de principalele oraşe ale judeţului sunt: municipiul Tg.Mureş 60 km, municipiul Sighişoara - 11 km. 

Relief: dealuri şi văi, comuna fiind traversată de Râul Tîrnava Mare.

Suprafaţă: Comuna Vânători se întinde pe o suprafaţă de 11.173,26 ha teren, astfel: 121,45 ha în intravilanul comunei şi 11.051,81 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Vânători are în componenţă un număr de 5 sate: Vânători, Archita, Feleag, Mureni şi Şoard.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 3.760 locuitori. Structura etnică: români - 1.755 locuitori, maghiari - 980 locuitori, germani - 9 locuitori, rromi - 1.011 locuitori, alte etnii - 5 locuitori. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor (ovinelor), respectiv agroturism. În cursul anului, în comună se organizează următoarele târguri de animale: 27 martie, 20 iulie, 27 septembrie şi 1 decembrie. 

Instituţii publice: În comuna Vânători funcţionează un număr de 5 şcoli generale şi 4 grădiniţe cu program normal.

Obiective turistice: Biserica Evanghelică Fortificată Archita - monument istoric.

Activităţi culturale: Anual, se organizează, în ultima sâmbătă şi duminică din luna august - Zilele comunei Vânători.


Ultima actualizare
08.10.2019
Acasă >>
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.