0265 761 212 vinatori@cjmures.ro
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Comisii de specialitate
1) Comisia pentru agricultura, activitati economico - financiare, amenajarea teritoriului si urbanism formata din :
           - dl. Bortolis Tiberiu – Levente     președinte
           - dl. Nilca Cristian – Teodor          secretar
           - dl. Kriszta   Arpad                      membru
           - dl. Dayka  Gavril                         membru
           - dl. Bologa  Emil – Alin                 membru
            
2) Comisia pentru activitati social - culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, munca și protectie sociala, protecție copii, tineret si sport formata din:
           - dl. Coman  Gheorghe                       președinte
           - dl. Horvat  Iosif                               secretar
           - dl. Filip Gheorghe - Virgil                membru
     
3) Comisia de specialitate juridica si de disciplina, protectie mediu si turism formata din:
           - dl.  Dumitru Gheorghe                     președinte
           - dl. Cojocar Nicolae – Aurel               secretar
           - dl. Rotaru Florin - Valentin               membru
           - dl. Cojocar Ioan                                membru
           - dl. Rucoi Dorel – Mirel                       membru
Str. Principala nr. 43,
547635 Vanatori, Mures
.