0265 761 212 vinatori@cjmures.ro
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Proiecte Hotarare Consiliu Local 2023

Anunt elaborare acte normative
Anunt elaborare proiect hotarari
Anunt elaborare proiecte hotarari
Anunt elaborare proiecte hotarari
Anunt Proiecte hotarari
Anunt referitor la elaborarea unor proiecte de hotarari
Proicet hotarare - Aprobare retea Scolara Vanatori
proiect
Proiect - Aprob.dispozitie rectificare buget anul 2022
Proiect - Aprob.dispozitie rectificare buget anul 2022
Proiect - Aprobare plan actiuni beneficiari ajutor social
Proiect -Alegerea presedintelui de sedinta
Proiect Abrogare HCL nr.18 din 28.02.2023
Proiect Aprob. proiect pista biciclete Vanatori
Proiect aprobare BVC si modul de valorif a masei lemnsoase 2023
Proiect aprobare BVC si modul de valorif a masei lemnsoase 2023
Proiect Aprobare depunere proiect Centru de zi de asistenta si recuperare
Proiect Aprobare indicatori tehnico-economici Canalizare
Proiect aprobare SF CAV
Proiect atestare apartenenta dom.privat-inscriere OCPI
Proiect atestare apartenenta dom.privat-inscriere OCPI 4
Proiect de hotarare pasuni
Proiect de hotarare pasuni
Proiect HCL - aprobare incheiere act aditional c. arenda
Proiect HCL -atestare apartenenta domeniul privat imobile
Proiect HCL -atestare apartenenta domeniul privat imobile
PROIECT HCL LOTIZ.-CHIRIE
Proiect HCL privind aprob.nivelului taxei de salubrizare 2024
PROIECT HCL tranf.post. 05.2023
Proiect HCL-inchiriere locuinte din fond locativ de stat
Proiect Hot. Aprobare buget an 2023 si cont executie
Proiect hot. atestare domeniu public camin Soard
Proiect hot. atestare domeniu public camin Soard
Proiect hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Vanatori
PROIECT HOTARARE HCL regulament taxa 2023
PROIECT HOTARARE HCL taxa 2023
Proiect hotarare incheiere contract locatiune Parohia Reformata
Proiect hotarare predare amplasment Cresa Medie
Proiect hotarare Rectificare Buget
Proiect hotarare Rectificare Buget
Proiect Hotarare rectificare bugetara 2023
Proiect insusire doc. cadastrala de prima inscriere
Proiect insusire doc. cadastrala de prima inscriere
Proiect insusire doc. cadastrala de prima inscriere P1
Proiect insusire doc. cadastrala de prima inscriere P1
Proiect Neasumare resp.program achzitie produse scoli
Proiect Protocol implementare HUB de Servicii MMSS-SIIMMSS
Proiect rectificare bugetara
PROIECT TARIF APA 20232
Proiect Taxa inchiriere sali ceremonii funerare
PROIECTE SI REALIZARI PRIMAR
Str. Principala nr. 43,
547635 Vanatori, Mures
.